استعداد، همیشه آن چیزی نیست که به چشم می آید

باید توجه داشت که همه ما متفاوت هستیم و هر کس به جهان پیرامون خود از فیلترهای شخصی خود نگاه می کند. فرهنگ، تربیت، آموزش، خانواده، تحصیلات، مطالعات، تجربه های کاری، مسافرت، اتفاقات و دوستانمان بر فیلترهای شخصی هر یک از ما تاثیر می گذارند. این فیلتر های شخصی مبنای قضاوت ما در خصوص چیزهایی است که می بینیم، می شنویم و حس می کنیم. می توان به موارد زیر به عنوان مثالی از فیلترهای شخصی یا اتیکت هایی اشاره کرد که روی رفتارها قرار می دهیم:

  • توجه داشتن به دیگران، خوب تلقی می شود
  • جک گفتن در حین کلاس، بد تلقی می شود
  • فکر کردن در مورد آینده، ارزشمند تلقی می شود
  • ناراحت شدن از باخت در یک مسابقه، افراط و حساسیت بیش از حد تلقی می شود

فرد دیگری که به همین موقعیت ها می نگرد، ممکن است با توجه به فیلترهای شخصی خود چنین بگوید:

جک گفتن در مدرسه نشان دهنده یک استعداد اجتماعی است یا ناراحت شدن از باخت نشان دهنده وجود استعداد رقابت جویی است. همه ما فلیترهای متفاوتی داریم. نوجوانان نیز فیلترهای گوناگونی دارند. آزمون استعداد یابی نوجوانان در حقیقت همین فیلترها را که از مجموعه ای استعداد تشکیل شده اند، معرفی می نماید.

نوجوانی که از حد بالای شوخ طبعی برخوردار است همیشه به دنبال فرصتی می گردد که جک تعریف کند. نوجوانی که علاقه زیادی به یادگیری دارد، حتی پس از پایان یک پروژه، برای کسب اطلاعات بیشتر در اینترنت به جستجو می پردازد. نوجوانی که از استعداد ارتباط دادن برخوردار است، برای شناخت تازه واردان به مدرسه پیش قدم می شود حتی اگر دوستان نزدیکش چنین نباشند. نوجوانی که استعداد رقابت جویی دارد، نسبت به باخت هیجان شدید نشان می دهد. نوجوانی که از استعداد سازماندهی برخوردار است، ممکن است بیش از حدی که والدینش توقع دارند، اتاقش را منظم و مرتب می کند. از منظر فیلتر استعدادها، این رفتارها نشانه هایی از استعدادهای نشان دادن خود (Presence)، کشف کننده (Discoverer)، برقراری ارتباط (Relating)، رقابت جو (Competing) و نظم دهنده (Organizer) است.

گزارش استعداد یابی نوجوانان، به شما کمک می کند تا فیلترهای منحصر بفرد نوجوان یا دانش آموز خود را بشناسید. همچنین کمک می کند که متوجه شوید این استعدادها از منظر نوجوان شما، خود شما، خواهر یا برادرش، معلم، هم سالان، دوستان یا هر شخصی دیگری، کاملا متفاوت است.

 به عنوان والدین یا معلم، باید حامی نوجوان خود باشیم و سعی کنیم نقش کسی را در زندگی او ایفا کنیم که به بهترین های وجود او توجه داشته است. همیشه افراد زیادی گرداگرد نوجوان شما هستند که به نقاط ضعفش توجه کنند و روی رفتارهای او اتیکت منفی یا غیر قابل قبول قرار دهند. اکثر رویکردهای آموزشی به دلیل تمرکز بر نقاط ضعف، اثربخشی لازم را در موفقیت فرد ندارند. اما بدین وسیله شما می توانید کسی باشید که به زندگی جوان خود از منظر نقاط قوتش می نگرد. این نگرش نباید موقتی باشد بلکه باید ادامه دار باشد تا بتواند نوجوان شما را به رشد و موفقیت مورد نظر برساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضویت برای دریافت خبرنامه

ثبت نام برای آخرین اخبار