دوره کارگاهی کشف استعداد ها و نقاط قوت:

با شرکت در این دوره آموزشی افراد به شناخت کاملی از مهمترین استعداد های خود و تعریف و دسته بندی دقیق فعالیت هایی دست می یابند که با انجام آنها احساس قدرت و توانمندی می کنند (نقاط قوت). همچنین نسبت به نقاط ضعف خود شناخت پیدا می کنند و می آموزند که چگونه آنها را مدیریت نمایند.

بسیاری از شرکت های بزرگ از این دوره برای رساندن پیام تمرکز بر نقاط قوت و جا انداختن این رویکرد در سازمان خود بهره می گیرند. در این دوره از ارائه مطلب، گزارش سنجش استعداد ها، پخش فیلم های آموزشی، بازی های گروهی و فعالیت های فردی برای آموزش موثر استفاده می شود. در طراحی و ارائه این دوره از معتبرترین و به روز ترین منابع و منطبق بر متدولوژی شرکت های طراح آن استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

خلاصه سرفصل های دوره:

چرا نقاط قوت مهم هستند؟ می آموزید که چرا تمرکز بر نقاط قوت و بکارگیری آن در هر روز، شما را به حداکثر بهره وری و لذت از کار می رساند

خرافه ها و واقعیت ها: بحث و تبادل نظر در خصوص چالش هایی که با بکار بستن رویکرد مبتنی بر نقاط قوت بوجود می آید و راهکارهای غلبه بر آنها

شناسایی و تعریف دقیق نقاط قوت: واکاوی چهار نشانه نقاط قوت و یادگیری فرآیندی جهت شناسایی نقاط قوت منحصر بفردتان و برقراری ارتباط آن با استعداد های شما

شناسایی و تعریف دقیق نقاط ضعف: واکاوی چهار نشانه نقاط ضعف و یادگیری فرآیندی جهت شناسایی نقاط ضعف و راهکارهای مدیریت آنها

بکار بردن نقاط قوت: آشنایی با مراحل پیاده سازی این رویکرد در هر روز و هر هفته از کار

مدیریت نقاط ضعف: آشنایی با مراحل کاهش زمان پرداختن به نقاط ضعف در هر روز و هر هفته از کار

 

فرم رزرو دوره آموزشی
نام و نام خانوادگی*:
نام دوره مورد نظر*:
تاریخ مورد نظر*:
تلفن یا موبایل*:
پست الکترونیکی*:
توضیحات:
 

نکته 1: وارد کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.