دلبستگی کارکنان (Employee Engagement):
 

اگر از بسیاری از شرکت های جهانی (World class companies) در مورد کارکنانشان سوال کنید، به شما خواهند گفت که "کارکنان ما ارزشمند ترین سرمایه ما هستند" - متاسفانه این نگرش در شرکت های ایرانی کمتر وجود دارد - فکر می کنید چه تعداد از این شرکت ها از این سرمایه ارزشمند به صورت موثر و کارآمد استفاده می کنند؟ بسیاری از مدیران اجرایی (CEO) می دانند که هر چقدر تعهد، انگیزه و تعلق کارکنان به شرکت و اهداف آن بیشتر شود، عملکرد شرکت بهتر شده و مشتریانی شادتر و راضی تر و در نتیجه سود بیشتری خواهند داشت. اما با این وجود فکر می کنید چه تعداد از این شرکت ها می توانند قلب و فکر کارکنان خود را تسخیر کنند؟

جواب این سوال این است: تعدادشان زیاد نیست. مطالعات مستمر نشان داده است که کارکنان سرمایه هایی هستند که کمترین درک و توجه معطوف به آنها بوده و با کارایی کم مورد استفاده قرار می گیرند. بیشتر کارکنان شرکت ها یا دلبسته نشده اند (Not Engaged) و یا کاملا غیر دلبسته (Disengaged) هستند. اما مناسب است که با تعریف کارکنان دلبسته (Engaged Employee) آشنا شویم. این تعریف به صورت شماتیک در شکل زیر ارائه شده است:

نتایج مطالعات (سال 2016) سازمان گالوپ نشان می دهد که در مقیاس جهانی، تنها 13% از کارکنان کاملا دلبسته هستند. این عدد در ایالات متحده 32% است. بنابراین بسیاری از شرکت ها به آنچه می دانند درست است، عمل نمی کنند. آنها به وعده خود در فراهم سازی و ارائه بیشترین ارزش ممکن به کارکنان، مشتریان و سهامداران، خوب عمل نمی کنند. بنابراین رهبران حوزه کسب و کار باید به این دو سوال مهم جواب بدهد:

1. چرا یک شکاف بزرگ در عمل به این وعده ها مشاهده می شود؟

2. و از این مهم تر اینکه شرکت ها چه باید بکنند تا این شکاف را به حداقل ممکن برسانند؟

جواب سوال اول این است که: کارکنان سازمان را ترک نمی کنند، آنها مدیران را ترک می کنند. تنها راه دلبسته نمودن کارکنان مستعد این است که مدیران مستعد و مناسب را انتخاب و استخدام نمایید. جواب سوال دوم این است که: موثر ترین راه دلبسته نمودن کارکنان، تمرکز بر نقاط قوت آنها است. رویکرد مدیران بزرگ برای دلبستگی کارکنان شامل چهار گام کلیدی است:

  • انتخاب و استخدام بر مبنای استعداد ها
  • تعریف انتظارات و دست آوردهای مناسب برای کارکنان
  • تمرکز بر نقاط قوت کارکنان
  • یافتن شغل مناسب برای کارکنان و منطبق بر نقاط قوت آنها

 

چگونه می توانید میزان دلبستگی کارکنان خود را اندازه بگیرید؟

برای این منظور محققان 12 سوال کلیدی را که بیانگر 12 نیاز کلیدی کارکنان تا دست یابی به حداکثر دلبستگی و تعهد شغلی است مطرح نموده اند. از این دوازده سوال به 12 المان مدیریت به سبک مدیران بزرگ نیز یاد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجه تمایز مدیران برجسته چیست؟

  • آنها به قراردادی غیر رسمی بین کارمند و کارفرما باور دارند، قراردادی که طی آن کارمند به حداکثر پتانسیل خود می رسد
  • اهمیت و قدرت 12 عامل یاد شده را می دانند و به روش برآروده کردن آنها آگاهند
  • ارتباط بین 12 عامل یاد شده و چهار گام کلیدی مدیرت برجسته را می دانند
  • از نیازهای اولیه شروع می کنند و سپس به مراحل بالاتر می روند. آنها متعهدند که پیش از پرداختن به نیازهای بالاتر، بر 6 عامل اولیه تمرکز داشته باشند تا بتوانند زیربنای محکمی برای دلبسته نمودن کارکنان ایجاد کنند