آزمون نقشه ذهنی پریزیم:

متحول کننده ترین ابزار رفتارشناسی جهان مبتنی بر یافته های علوم اعصاب. بر اساس نوروساینس مدرن مواد شیمیایی مغز مانند گلوتامات، دوپامین، نورآدرنالین، سروتونین، تستوسترون و استروژن روی شبکه نورونها (شبکه عصبی مغز) و تعامل بین آنها اثر گذاشته (ارتباطات الکتریکی و شیمیایی بین سلولهای مغز) و افکار، احساسات، ادراکات و رفتارهای ما را شکل می‌دهند.

 

آزمون استعداد سنجی و کشف نقاط قوت بزرگسالان:

یکی از معتبرترین آزمون های سنجش استعداد است که برای سنین 16 سال به بالا برگزار می شود. زمینه های استعدادی افراد به همراه راهکارهای توسعه آنها در قالب گزارش ارائه می شود. این کزارش مبنای کشف نقاط قوت افراد قرار می گیرد. تا کنون نزدیک به 10 میلیون نفر از سراسر دنیا در آن شرکت کرده اند.

 

آزمون استعداد سنجی و کشف نقاط قوت نوجوانان:

پس از آزمون، گزارش 3 استعداد برتر نوجوان، از میان 10 استعداد شناخته شده برای این سنین، به همراه راهکارهای بارور کردن آنها ارائه می شود. این راهکارها برای خود فرد، والدین یا معلمین او دسته بندی و تفکیک شده است. شناخت این استعداد های برتر، بزرگترین فرصت دست یابی به سطح عالی عملکرد را برای نوجوانان فراهم می کند.

 

آزمون تیپ های شغلی هالند (Holland):

یکی از معتبرترین آزمون ها در حوزه انتخاب شغل به حساب می آید که با شرکت در آن  سه حوزه برتر علایق و تمایلات کاری شما مشخص می شود و از این طریق، گزارشی از مناسب ترین شغل ها که با علایق شما سازگار هستند را دریافت می کنید.

 

آزمون رفتار شناسی DISC:

آزمونی است جهت شناخت رفتارهای غالب خود و دیگران که از آن به منظورهای مختلف از جمله ارتباطات اثربخش، مدیریت تعارضات، مدیریت موثر کارکنان، تیم سازی و فروش موثر استفاده می شود. تا کنون نزدیک به 20 میلیون نفر از سراسر دنیا در این آزمون شرکت کرده اند.

 

آزمون سنجش سبک یادگیری:

این آزمون به تسهیل گران، مربیان، معلمان و اساتید کمک می کند که با شناخت سه جزء کلیدی یادگیری فردی، به نیازها و ملزومات یادگیری افراد پی ببرند و راهکار آموزشی خود را بر این اساس ارائه نمایند. بدین ترتیب اثربخشی آموزش و سرعت یادگیری افزایش می یابد. افراد نیز با شرکت در این آزمون موثر ترین راه یادگیری خود را کشف می کنند.

 

آزمون سنجش مهارت های مدیریت زمان:

مدیریت زمان یک موضوع تک بعدی نیست بلکه چند بعدی است و حوزه های رفتاری گوناگونی را شامل می شود. در این آزمون دوازده حوزه کلیدی موثر بر مدیریت زمان و نقاط قوت و ضعف شما در هر کدام مورد ارزیابی قرار می گیرد و راهکارهای لازم برای تقویت نقاط قوت و غلبه بر نقاط ضعف در قالب گزارشی تکمیلی ارائه می گردد.