کتاب زنبور: رهبری و تغییر به شیوه زنبورهای عسل

نوآوری، تغییر، رهبری، و افزایش دلبستگی کارکنان نسبت به سازمان؛ گویا این چهار موضوع به گونه ای به هم وابسته و در هر تنیده اند که امکان تفکیک آنها وجود ندارد. نوآوری برای سازمان‌ها حیاتی است زیرا درفش تیزی در اختیارشان قرار می‌دهد که به کمک آن با سرعت بیشتری در بازارهای هدف خود نفوذ کنند و این به معنی دست یابی به فرصت‌های بیشتر است. رهبری، هنر بسیج کردن و به حرکت درآوردن دیگران است تا به خواست خود، برای دست یابی به آرمان ها و اهداف مشترک و دست یابی به منافع نهفته در فرصت ها تلاش کنند. بنابراین می‌توان یکی از نتایج رهبری اثربخش را پیروی داوطلبانه عنوان نمود. رهبر باید بتواند بین کارکنان و سازمان پیوند عاطفی قوی ایجاد نماید به گونه ای که نسبت به سازمان و اهدافش احساس تعهد، تعلق شدید و وفاداری نموده و از تمام توان و ظرفیت خود برای موفقیت سازمان مایه بگذارند. این گونه کارکنان که از آنها به کارکنان دلبسته یاد می‌شود، دارائی و سرمایه استراتژیک سازمان به حساب می‌آیند. کارکنانی که مولد تغییر و نوآوری هستند و همواره تلاش می‌کنند فراتر از انتظارات حرکت نمایند.

 

 

برای دست یابی به کارکنان دلبسته، رهبر تلاش می‌کند تا با ایجاد و الهام یک چشم انداز مشترک، حس غرور را در کارکنان خود ایجاد نماید. رهبر با ایجاد فرهنگ قوی سازمانی به رفتارهای کارکنان جهت می‌دهد. فرهنگی که بر نوآوری و آمادگی برای تغییر تاکید دارد، نفش هر یک از کارکنان در تحقق نتایج را مهم می‌داند و اجازه می‌دهد ایده‌ها و حرف های همه کارکنان شنیده شود. فرهنگی که انتظارات عملکردی را مشخص می‌کند، ابزارهای درست انجام دادن کارها را در اختیار کارکنان قرار می‌دهد و از هر فرصتی برای یادگیری و توسعه مهارت های کارکنان استفاده می‌نماید. فرهنگی که در آن مدیران به کارکنان به عنوان یک انسان توجه می‌کنند، برای دست یابی به عملکرد برتر به آنها بازخوردهای سازنده ارائه می‎‌دهند و در زمان مناسب آنها را تشویق می‌نمایند. فرهنگی که به جای تمرکز بر نقاط ضعف، بر استعدادها و نقاط قوت کارکنان تمرکز دارد، به کیفیت متعهد است، به روابط دوستانه در محیط کار بها می‌دهد و آن را تقویت می‌نماید.

 

 

در کتاب زنبور، همه این موارد به شیوه ای جذاب و در قالب تمثیل و داستان بیان شده است. این کتاب می‌تواند برای همه کارکنان و مدیران یک سازمان و در هر سطح شغلی که قرار دارند مفید باشد. فصل دهم این کتاب به شما امکان می‌دهد که با خلاقیت و برداشت ها خودتان، نتیجه نهایی داستان را معلوم نمایید. هنگام مطالعه این کتاب تلاش کنید تا مصداق های مطرح شده در کتاب را در سازمان یا شرکت خود درنظر گرفته و در فصل دهم، از آنها استفاده نمایید.

بنابراین با یک سرمایه گذاری 25 هزار تومانی، با رهبری تحول، نوآوری و دلبستگی کارکنان آشنا شوید.

  • کتاب به صورت داستانی، مصور و رنگی است که در حین داستان دیالوگ هایی میان زنبورها رد و بدل می شود. 
    • فصل دهم کتاب باید توسط خود خواننده و با توجه به برداشت هایی که از نه فصل دیگر داشته، نوشته شود. امکان شرکت در مسابقه نیز برای فصل دهم کتاب وجود دارد. 

 

 

 

 

عضویت برای دریافت خبرنامه

ثبت نام برای آخرین اخبار