کتاب ارتباطات پویا با مدل جهانی DISC

برای کسب مهارت های ارتباطی و برقراری ارتباطات موفق و پایدار، لازم است یاد بگیریم چگونه رفتارهای متفاوت دیگران را درک کنیم و به شیوه ای موثر نسبت به آنها واکنش نشان دهیم. در این صورت می توانیم آگاهانه و هوشمندانه ارتباط برقرار کنیم.

با کتاب ارتباطات پویا با مدل جهانی DISC، فلسفه رفتارهای خود و اطرافیانتان را بهتر درک می کنید. این کتاب راهنمایی است برای برقراری ارتباطات موثر با تمام کسانی که در محیط پیرامونی شما هستند و برای شما مهم است که با آنها تعاملی مثبت و مداوم داشته باشید.

مترجم: امیرحسین غلامعلی پور

 

قیمت: 55000 تومان

کتاب زنبور - رهبری، نوآوری، تحول و دلبستگی کارکنان

یک کندوی زنبور عسل با تغییرات فاجعه باری در محیط زیست خود مواجه شده است. زنبورها برای اینکه زنده بمانند باید خیلی سریع راه حلی پیدا کنند و کاری انجام دهند. اما آیا کندو آمادگی و قابلیت های لازم برای مقابله با چالش های بوجود آمده و سازگار شدن با تغییرات پیش روی خود را  دارد؟ یا بواسطه موفقیت های قبلی در خودشیفتگی و بی خیالی به سر می‌برد؟

مترجم: امیرحسین غلامعلی پور

 

قیمت: 40000 تومان

عضویت برای دریافت خبرنامه

ثبت نام برای آخرین اخبار