آزمون نقش های کلیدی در کار تیمی

این آزمون کمک می‌کند که با روش مطلوب کارکردن خود و اعضای تیم خود آشنا شوید. تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی با گروهی از افراد برای دست یابی به اهداف مشخصی کار می‌کنیم، ترکیبی از روش طبیعی فکر کردن و تمایلات رفتاری خود را استفاده می‌کنیم که نتیجه آن در قالب یکی از رویکردهای پنجگانه زیر نمایان می شود:

 

خلاق (Creator): ایده پردازی می‌کند

ارائه دهنده و پیش برنده (Advancer): ایده ها را ترویج می‌کند و جلو می برد

اصلاح گر (Refiner): ایده ها را به چالش می‌کشد

اجرا کننده (Executor): ایده ها را اجرایی می‌کند

جمع کننده (Flexer): هر جا که در چهار نقش قبلی شکافی وجود داشته باشد، آن را پر می کند

 

طبیعت افراد ممکن است با یک یا دو نقش از نقش های پنجگانه فوق همخوانی داشته باشد. چنانچه در بیشتر مواقع از فرد خواسته شود نقشی که با طبیعتش همخوانی دارد را ایفا کند انگیزه درونی و دلبستگی او افزایش یافته و زمینه دست یابی به بهترین عملکرد ممکن نیز فراهم می‌شود. پس از شرکت در این آزمون، امتیاز فرد در چهار بعد اصلی محاسبه و امکان تعیین نقش طبیعی او در تیم فراهم می‌شود. 

 

 

مفهومی و بینشی: این رویکرد، در محور افقی و سمت چپ نمودار نمایش داده می شود. افرادی که این رویکرد را دارند تمایل دارند ایده های جدید تولید نمایند. وقتی با فرصت یا مسئله ای مواجه می‌شوند، در شناسایی و کشف شقوق و انتخاب های ممکن برای استفاده از آن فرصت یا حل آن مسئله خوب عمل می‌کنند. این افراد می‌توانند تصویر بزرگ و کلی کار یا موقعیت را تجسم نمایند. آنها ترجیح می‌دهند بر آینده، تئوری پردازی، مبانی و اصول علمی و ایده ها متمرکز باشند و انواع گزینه ها و راهکارهای ممکن را شناسایی نمایند. 

خود جوش یا فی البداهه: این رویکرد، در محور عمودی و بالایی نمودار نمایش داده می‌شود. این افراد می خواهند آزاد باشند و خود را از قید و بند محدودیت ها رها نمایند. آنها تمایل دارند که از یک موضوع به موضوعی دیگر بروند و هم زمان روی چندین موضوع تمرکز داشته باشند. گاهی کم صبر به نظر می‌رسند. این افراد دوست دارند که به آنها احترام گذاشته شود و بتوانند روی دیگران تاثیر گذار باشند. آنها خود را مجبور به تبعیت از قوانین و سنت ها نمی‌بینند و در هنگام تصمیم گیری اجازه می دهند که حسی که نسبت به موقعیت یا مسئله دارند آنها را هدایت کند.

اصولی و ضابطه گرا: این رویکرد، در محور افقی و سمت راست نمودار نمایش داده می‌شود. این افراد دوست دارند که ایده ها را در زمینه های شناخت شده ای که از قبل وجود دارد بکار گیرند و اتکای آنها بر تجربه های قبلی است که در شرایطی مشابه داشته اند و اجازه می دهند که این تجربه ها آنها را هدایت کنند. آنها اجازه می‌دهند که هنجارها و انتظارات پذیرفته شده هدایتگر آنها باشند. این افراد تمایل دارند قبل از هر اقدامی به تبعات آن فکر کنند. آنها ترجیح می دهند که دیگران رهبری کار را به دست بگیرند و آنها خود را وفق دهند و سازگار نمایند. 

روشمند و با نظم و ترتیب: این رویکرد، در محورعمودی و پایینی نمودار نمایش داده می‌شود. این افراد نظم وعقلانیت را ترجیح می‌دهند. وقتی با فرصت یا مسئله ای مواجه می‌شوند، تمایل دارند از رویکردی مرحله به مرحله استفاده نموده، جزئیات را بررسی و قبل از اقدام کردن، خوب و دقیق فکر کنند. تمرکز آنها بر این است که چطور می‌توانند درست بودن  چیزی را  ثابت کنند. این افراد در ایجاد نظم خوب عمل می‌کنند و تمایل دارند همه چیز سرجای خودش باشد.

 

 

مراحل شرکت در آزمون نقش های کلیدی در کار تیمی:

1پرداخت هزینه: جهت دریافت قیمت و سایر اطلاعات، به شماره 09125273256 در واتس اپ پیام بدهید. پس از واریز وجه، تصویر رسید پرداخت را همراه با یک ایمیل فعال جهت ثبت نام به همین شماره ارسال نمایید. 

2. دریافت ایمیل شرکت در آزمون: لینک شرکت در آزمون پریزم برای شما ایمیل خواهد شد

3. شرکت در آزمون: با صرف حدود 30 دقیقه، آزمون را تکمیل می‌نمایید. 

4. دریافت گزارش پروفایل رفتاری: نسخه فارسی گزارش برای شما ایمیل می‌شود

برای کسب اطلاعات بیشتر یا نمونه انواع گزارش ها، با شماره 09125273256 تماس بگیرید.