5 رفتار اثر بخش تیم های منسجم

این دوره بر اساس مدل ارائه شده توسط آقای پاتریک لنچیونی، یکی از معروف ترین افراد اثرگذار در حوزه کارتیمی طراحی شده است. کتاب "هفت دشمن کار تیمی" ترجمه کتابی است که آقای لنچیونی تدوین نموده و بیش از 2/5 میلیون نسخه از این کتاب در سراسر دنیا به فروش رسیده است.

 

 

برای کسب چنین مزیتی، اعضای تیم باید:

 به یکدیگر اعتماد نمایند: وقتی ترس های تیم کاهش یابد و اعضای تیم بتوانند با هم رک و شفاف باشند، امکان شکل گیری اعتماد متقابل فراهم می‌شود.
‒ تعارضات سازنده داشته باشند: وقتی اعتماد ایجاد شود، اعضای تیم می‌توانند بدون ترس، به بحث و تبادل نظر در خصوص ایده ها بپردازند.
‒ به تصمیمات اتخاذ شده متعهد باشند: وقتی اعضای تیم بتوانند نظرات و عقاید خود را بیان کنند و در خصوص ایده ها بحث نمایند، احتمال اینکه به تصمیمات گرفته شده متعهد و پایبند باشند، بیشتر می‌شود.
‒ نسبت به هم پاسخگو باشند: وقتی اقدامات لازم برنامه ریزی و نقش هر فرد در تحقق نتایج مشخص شد، اعضای تیم می‌توانند نسبت به هم پاسخگو باشند و این تنها مدیر تیم نیست که در خصوص پیشرفت عملکردی تیم حساس است.
‒ بر نتایج جمعی تمرکز داشته باشند: هدف نهایی، دست یابی به نتایج تیمی است.

 

 

نقشه راه دوره:

دوره جهانی 5 رفتار اثربخش تیم های منسجم، با مدل DISC تقویت شده است. به کمک مدل جهانی DISC تعارضات اعضای تیم کاهش یافته و همکاری موثر در بین آنها تقویت خواهد شد. 

مرحله اول: دوره کارگاهی رفتارشناسی (مدل DISC) – 2 روز

• اعضای تیم در آزمون استاندارد و جهانی DISC شرکت می‌کنند و پروفایل تمایلات رفتاری خود را دریافت می‌نمایند و فرهنگ شکل گرفته در تیم بر اساس مدل DISC تحلیل می‌شود

• اعضای تیم با تمایلات رفتاری خود و دیگران آشنا می‌شوند
• اعضای تیم با اصول تطابق رفتاری، نحوه ارتباطات و همکاری موثر با سبک های رفتار چهارگانه آشنا می‌شوند
• پتانسیل تعارضات بین فردی در تیم مشخص می‌شود

 

 

مرحله دوم: دوره کارگاهی 5 رفتار تیم های منسجم – 3 روز

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری این برنامه آموزشی با ما در تماس باشید: