بازی‌ های جدی لگو LEGO

بازی‌ های جدی لگو LEGO

روشی سیستماتیک، نوآورانه و جذاب برای بکارگیری لگو (LEGO) جهت حل مسائل مختلف تیمی و سازمانی، به اشتراک گذاری ایده ها و درک موضوعاتی مانند کارتیمی، رهبری، خلاقیت، نوآوری، برنامه ریزی استراتژیک و ...

 

 

ادامه مطلب