شركت مرسر (Mercer) با 70 سال قدمت، 21000 كارمند و 28000 مشتری در سراسر دنيا،‌ يكی از بزرگان خدمات مشاوره در حوزه مديريت سرمایه های انسانی است. یکی از متدولوژی های معتبر و در عین حال ساده و کاربردی که در طراحی سیستم جبران خدمت مورد استفاده قرار می گیرد، مدل 3P شرکت مرسر (Mercer)  است. این مدل از سه المان اصلی تشکیل یافته است:

  • پرداخت بر اساس پست یا شغل (Position)
  • پرداخت بر اساس فرد یا شاغل (Person)
  • پرداخت بر اساس عملکرد (Performance)

 

ارزشیابی مشاغل بر اساس این روش، در سه مرحله اصلی صورت می گیرد:

 

1. تعیین زنجیره ارزش شرکت: در این مرحله با توجه به محصول محور بودن یا خدمت محور بودن سازمان، زنجیره ارزش مناسب تعیین و امتیازات مربوط به آن محاسبه می شود. این امتیاز برای تعیین امتیاز اندازه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد:

2. تعیین اندازه شرکت: امتیاز اندازه شرکت با توجه به امتیاز زنجیره ارزش، میزان درآمد و تعداد کارکنان آن تعیین می شود. امتیاز همه پست های سازمانی تحت تاثیر این امتیاز قرار دارد. به عبارت دیگر، یک پست در دو شرکت متفاوت با اندازه های متفاوت، امتیازهای متفاوتی خواهند داشت:

3. ارزشیابی مشاغل: برای تعیین ارزش هر شغل و محاسبه امتیاز آن از پنج عامل کلی یا دوازده عامل جزئی استفاده می شود:

 

 

 

 

 

 

در این مدل، نزیک به 60% از امتیار پست مربوط به ماهیت و توع اثری است که بر تحقق نتایج شرکت دارد. به عبارت دیگر، هر چه پست مورد نظر استراتژیک تر و نقش مستقیم و بیشتری در تحقق نتایج داشته باشد، امتیاز بالاتری دریافت می کند و در نتیجه از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار خواهد شد. پس از اثر، بیشترین امتیاز مربوط به دانش و تجربه، نوآوری و ارتباطات است و کمترین امتیاز به عامل ریسک اختصاص می یابد.

در این روش، از ماتریس های دو بعدی برای امتیازدهی به مشاغل استفاده می شود. برای هر یک از پنج عامل اصلی، یک ماتریس دو بعدی با توضیحات کامل وجود دارد. مزیت این ماتریس ها این است که ضمن مشخص نمودن شاخص های ارزشیابی پست، امکان توافق نظر در خصوص امتیاز یک پست در مقایسه با سایر پست های سازمانی را فراهم می سازد. ساده بودن این ماتریس ها، مزیت دیگری است که موجب سهولت و بالا رفتن سرعت محاسبه امتیازها می شود:

 

 

پس از محاسبه امتیاز های هر پست از منظر پنج عامل اصلی، امتیاز نهایی شغل محاسبه شده و سطح پست مورد نظر در کلاس جهانی مدل مرسر مشخص می شود. بدین ترتیب زیر بنای لازم برای گرید بندی مشاغل نیز به سادگی فراهم می گردد:

پس از گرید بندی مشاغل، امکان طراحی ساختار پرداخت مناسب برای هر گرید شغلی فراهم می گردد. همچنین می توان با طراحی مدل های شایستگی و ارزیابی عملکرد، انواع پرداخت بر اساس شایستگی ها و عملکرد را طراحی نمود. بدین ترتیب در سیستم جبران خدمت مرسر، سه عامل ارزش شغل، سطح شایستگی های فرد و نمره عملکرد فرد معیار تعیین نوع و میزان هر گونه پرداخت به فرد خواهند بود.

 

سوابق اجرای مدل 3P و IPE شرکت مرسر در صنعت تلکام و نفت و گاز: 

شرکت مبین نت – 650 نفر نیروی انسانی

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع جبران خدمت با الگوی 3P شرکت MERCER (اولین شرکتی که موفق به دریافت تصویب این مدل از وزارت کار شد)

 

 

شرکت نقش اول کیفیت (همراه اول) – 1200 نفر نیروی انسانی

تجزیه و تحلیل مشاغل با پرسشنامه استاندارد مرسر، ارزشیابی مشاغل با متدولوژی IPE، طراحی مسیر های پیشرفت شغلی، طراحی ساختار پرداخت، طراحی مدل شایستگی های مدیریتی و عمومی

شرکت بهپرداز سامانه همراه اول – 400 نفر نیروی انسانی

تجزیه و تحلیل مشاغل با پرسشنامه استاندارد مرسر، ارزشیابی مشاغل با متدولوژی IPE، طراحی ساختار پرداخت 

 

شرکت بهپرداز جهان – 280 نفر نیروی انسانی

ارزشیابی مشاغل با متدولوژی IPE شرکت مرسر، ارائه شرح مشاغل استاندارد از پایگاه داده های شرکت مرسر، طراحی ساختار پرداخت 

 

شرکت علوم سبز – 220 نفر نیروی انسانی

ارزشیابی مشاغل با متدولوژی IPE شرکت مرسر و طراحی ساختار پرداخت، طراحی روش ارزیابی چابک شایستگی ها

شرکت نفت نیروی پارس – 300 نفر نیروی انسانی

ارزشیابی مشاغل با متدولوژی IPE شرکت مرسر و طراحی ساختار پرداخت 

 

 

برخی از تقدیرنامه ها:

 

 

تاییدیه و تصویب مدل جبران خدمت شرکت مبین نت در وزارت کار:

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پیاده سازی مدل ارزشیابی مرسر و برگزاری دوره آموزشی آن با ما در تماس باشید:

 

دوره آموزشی ارزشیابی مشاغل با مدل IPE مرسر

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی مشاغل به روش تاورز واتسون (Towers Watson)