کیفیت مکالمات عملکردی را افزایش دهید، به گونه ای که همه بتوانند یاد بگیرند، رشد کنند و به اهداف خود دست یابند.

مکالمات عملکردی موثر، رویکردی است که با مدل و نحوه کارکرد مغز همخوانی دارد. هدف این دوره کمک به افراد برای دست یابی به بهترین سطح عملکرد است. در این دوره با مکانیزم شکل گیری تهدید و پاداش در مغز انسان آشنا می‌شویم و می‌آموزیم چطور مکالمه ای بدون تهدید داشته باشیم تا مقاومت های درونی فرد مقابل را کاهش داده و او را در وضعیت پاداش قرار دهیم و بتوانیم بیشترین اثر ممکن را روی او داشته باشیم (مدل اسکارف SCARF). همچنین می‌آموزیم که چطور با شکل دادن جرقه های ذهنی تغییر رفتار و عادت های پایدار ایجاد کنیم و با تقویت نگرش رشد، تمایل افراد به یادگیری و استقبال از چالش ها را افزایش دهیم. 

به کمک این رویکرد نوین کارکنان:

  • مشکلات را بهتر حل می‌کنند
  • عملکردشان بهتر می‌شود
  • سریعتر توسعه می‌یابند
  • و دلبستگی آنها افزایش خواهد یافت

مخاطبان این دوره مدیران، مربیان و کارشناسان حوزه مدیریت سرمایه های انسانی هستند. 

 

 

برخی از مشتریان این دوره:

شرکت ایرانسل: 

  • شش دوره 20 ساعته برای مدیران ارشد و  میانی
  • یک دوره 28 ساعته برای معاونت منابع انسانی

 

 

شرکت انرژی دانا: 

  • سه دوره 12 ساعته برای 75 نفر از مدیران
  • مشاوره شکل دهی فرهنگ بازخورد دادن موثر عملکردی

 

برای دریافت معرفی نامه و پروپوزال این دوره، با ما تماس بگیرد: