مدیریت سرمایه های انسانی 

ماموریت HRAC: معماری تغییر و کمک به ایرانیان و سازمان ‌های ایرانی برای دستیابی به عالی ترین سطح عملکرد خود

 

 

جذب و استخدام (Recruitment and employee value proposition):

 • افزایش اثربخشی جذب و استخدام به کمک هوش مصنوعی و ابزارهای جدید مبتنی بر نورو ساینس 
 • طراحی ارزش پیشنهاد شده به کارکنان (EVP)
 • طراحی و اجرای برنامه های آشنایی بدو ورود (Onboarding) به کمک انواع بازی های جذاب و مفرح و همسو با فرهنگ سازمانی
 • بکارگیری موثر تکنولوژی، اتوماسیون و ابزارهای ارزیابی​ در حوزه جذب و استخدام وآزمون های کاربردی در حوزه HR

 

شرکای تجاری کسب و کار ( Human Resource Business Partners):

 • ارائه شرح مسؤلیت های کلیدی و حوزه های خلق نتیجه برای پست HRBP
 • طراحی مسیر پیشرفت HRBP در خانواده منابع انسانی و ارائه حقوق های مبتنی بر داده های بازار برای این حوزه
 • ارائه مدل شایستگی های HRBP ها و ارزیابی شایستگی های رفتاری و تخصصی آنها بر اساس مدل دیو آلریچ (Dave Ulrich) و منابع شرکت مرسر (Mercer)
 • طراحی Role Model عملکرد برتر یا بچمارک شغل HRBP به کمک نورو ساینس و تطابق کاندید های استخدام یا ارتقا به این پست با الگوی عملکرد برتر
 • آموزش و ارتقای سطح دانش و مهارت های HRBP ها

 

مدیریت استعداد (Talent Managemen):

 • طراحی مسیر های پیشرفت شغلی در خانواده های شغلی بر اساس استانداردهای جهانی شرکت مرسر (Mercer)
 • طراحی الگوهای عملکرد برتر مشاغل به کمک نورو ساینس و بررسی شکاف کارکنان با بهترین سطح عملکرد، جهت طراحی برنامه های آموزش و توسعه
 • طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی مهارت های نرم (soft skills) به کارکنان و مدیران سازمان ها به کمک بازی های جدی (gamification)
 • کشف استعداد ها و نقاط قوت کارکنان و ارائه راهکاری بکارگیری هر چه بیشتر آنها در سازمان به کمک نورو ساینس

داده محوری و مدیریت تغییر (People Analytics & Change):

 • تعریف نقشه استراتژی منابع انسانی و طراحی داشبورد عملکرد و کارت امتیازی واحد منابع انسانی (HR Score Card)
 • تجزیه و تحلیل، معماری و ارزشیابی مشاغل  بر اساس متدلوژی جهانی شرکت مرسر (IPE) و پایگاه داده های 28 هزار شغلی این شرکت
 • تحلیل آمادگی واحد منابع انسانی برای حرکت به سمت منابع انسانی دیجیتال (Digital HR transformaiton readiness)
 • طراحی برنامه های تغییر فرهنگ سازمانی به کمک نورو ساینس
 • طراحی داشبورد جمع آوری داده های کارکنان و استفاده از آنها برای تصمیم گیری های مبتنی بر داده
 • طراحی بنچمارک های عملکرد برتر و استفاده از تطابق شغل و شاغل برای تصمیم گیری داده محور در استخدام یا ارتقا شغلی
 • ارزیابی دلبستگی و بهبود تجربه کارکنان (Employee Experience)

 

مدیریت عملکرد و پاداش  (Performance + C&B):

 • طراحی هدف های کمی (Quantitative Goals) بر اساس متدولوژی هدف گذاری شرکت مرسر (Mercer)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم OKR
 • تجزیه و تحلیل هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس 5 المان شرکت مرسر (Mercer) و بررسی تناسب و بهینه بودن آنها
 • طراحی ساختار پرداخت (Pay Structure ) مبتنی بر بازار به کمک ارزشیابی مشاغل، داده کاوی و بنچمارک حقوق های پایه در بازار
 • ارزیابی آنلاین شایستگی های کارکنان بر اساس مدل IPE شرکت مرسر و محاسبه حقوق پایه مبتنی بر شایستگی با توجه به ساختار پرداخت
 • اجرای سیستم جبران خدمت جامع بر اساس مدل 3P شرکت مرسر به صورت کامل و در یکپارچگی کامل نسبت به هم (ارزیابی شغل، ارزیابی شایستگی ها و ارزیابی اهداف کمی) 
 • یکپارچه سازی داده های حقوق و دستمزد در هلدینگ ها یا شرکت های بزرگ
 • طراحی سیستم حقوق و دستمزد و پاداش مخصوص واحد فروش
 • طراحی سیستم حقوق و دستمزد و پاداش مخصوص مدیران عامل و روسای هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی از سوابق و تجربیات مرتبط

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پروپوزال با ما تماس بگیرید: