منابع انسانی استراتژیک

آمار به دست آمده از مطالعات شرکت های معتبر مشاور در حوزه منابع انسانی، نشان می دهد که تمرکز مدیران اجرایی روز به روز بر مقوله سرمایه های انسانی و برخورداری از افراد مستعد (talent) جهت پیاده سازی استراتژی ها و کسب نتایج مورد انتظار، رو به افزایش است. از طرفی همه کسانی که در حوزه منابع انسانی کشورمان فعالیت می کنند اذعان دارند که جذب و نگهداری افراد مستعد و با عملکرد عالی، یکی از کلیدی ترین و چالشی ترین دغدغه های مدیران اجرایی موفق در ساختن تیم های با عملکرد بالا جهت دست یابی به اهداف سازمانی و تیمی است. این بدین معناست که منابع انسانی (HR)، فرصت بی سابقه ای در اختیار دارد که بتواند نقش یک شریک تجاری (business partner) را برای کسب و کار ایفا نماید. بنابراین این سوال مطرح می شود که منابع انسانی واقعا از چه طریقی می تواند نقش متمایزی در ایجاد ارزش برای کسب و کار و بهبود عملکرد سازمانی ایفا نماید؟

به طور خلاصه باید گفت که این کار از طریق همسو سازی منابع انسانی با اهداف و استراتژی های کسب و کار میسر می شود. بر این اساس، منابع انسانی می بایست برنامه ریزی نیروی انسانی (workforce planning) را با اهداف و استراتژی های سازمان همسو نماید. به گونه ای که بتواند در زمان مناسب، قابلیت های مناسب را برای تحقق اهداف و استراتژی های سازمان ایجاد نماید. بدین ترتیب، نقش منابع انسانی از این جهت استراتژیک است که به ساختن قابلیت های استراتژیک (strategic capability) برای سازمان می پردازد و این به معنی فراهم کردن مجموعه استعدادها، نقاط قوت، دانش، مهارت ها و تجربه های انسانی است که برای تحقق اهداف و استراتژی های سازمان حیاتی هستند. منابع انسانی همواره باید بتواند مشخص کند که تمرکز بر چه چیزی به نفع سازمان است و ارائه چه خدماتی نقش حیاتی در دستیابی به نتایج سازمانی دارد. برای اجرایی شدن استراتژی های کسب و کار، در چه رویه ها و فرآیند هایی در حد عالی و پیشرفته سرمایه گذاری کند و کدامیک را در حد ابتدایی مستقر و اجرا نماید. منابع انسانی همچنین باید در ارائه خدمات خود بتواند بین استاندارد سازی و تمایز، تعادل ایجاد کند. شاید ارائه خدمات یکسان و استاندارد به همه کارکنان بهترین راه حل برای اجرایی شدن استراتژی ها نباشد. در عین حال منابع انسانی می بایست در ارائه خدمات خود به مدل اجرایی یکپارچه دست یابد (integrated human resource model) تا از اثر بخشی خدمات ارائه شده در تحقق اهداف سازمانی مطمئن شود. سپس می بایست برنامه هایی که بر این اساس طراحی می شوند را به صورتی پایدار و مستمر اجرا نماید. با توجه به اهمیت درگیر سازی کارکنان (برخوردار بودن از انگیزه، تعهد و تلاش بالا در ارائه عملکرد برتر)، هرگونه وقفه در ارائه اینگونه برنامه ها به معنی هدر رفتن تلاش های پیشین خواهد بود. در نهایت به منظور دست یابی به این مهم، منابع انسانی نیاز دارد که ساختار خود را بازنگری نماید و به شایستگی ها و قابلیت های لازم برای ایفای نقش استراتژیک در سازمان دست یابد و این مستلزم ایجاد تحول در ساختار، قابلیت ها و نحوه ارائه خدمات منابع انسانی است. 

با بهره گیری از رویه های سرآمدی شرکت های بین المللی مشاور در حوزه منابع انسانی و تجارب متخصصان مستعد داخلی، تیم ما آماده است تا سازمان ها و شرکت های ایرانی را در پیاده سازی مدل منابع انسانی استراتژیک یاری نماید:

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پیاده سازی مدل استراتژیک منابع انسانی با ما در تماس باشید: