آیا می‌دانید دقیقا برای چه کاری ساخته شده اید؟

 

سال ها تحقیق در حوزه موفقیت فردی نشان می دهد که افراد موفق به دلایل زیر از سایرین متمایز هستند:

 

1. آنها استعداد های خود را می شناسند:

از خودتان بپرسید:

  • آیا می دانید هر چه بزرگتر می شوید و رشد می کنید، شخصیت شما تغییر نمی کند و بیشتر و بیشتر به آنچه هم اکنون هستید تبدیل می شوید؟
  • آیا می دانید همه افراد استعداد های مشخصی دارند که از 15 سالگی ثابت باقی می مانند؟ چقدر استعدادهای خود را می شناسید؟
  • آیا می دانید همه افراد به صورت طبیعی دارای استعداد های منحصر بفرد و مخصوص به خود هستند، بنابراین همه می توانند در زمینه های مشخصی عالی عمل کنند. شما در چه زمینه هایی عالی هستید؟

2. با کسب دانش و مهارت مرتبط با استعدادهایشان، آنها را به نقاط قوت خود تبدیل می کنند:

از خودتان بپرسید:

  • آیا می دانید بیشترین رشد شما زمانی اتفاق می افتد که بر بزرگترین نقاط قوت خود متمرکز شوید؟
  • آیا می دانید بیشترین یادگیری و خلاقیت افراد در حوزه هایی است که به صورت طبیعی در آنها استعداد دارند؟
  • آیا می دانید بسیاری از رفتارها آموختنی نیستند و هر چقدر برای آموختن آنها تلاش کنید، چنانچه در حوره استعداد های طبیعی شما نباشند، به نتایج فوق العاده دست نمی یابید؟

3. در هر روز کاری، بیشترین زمان خود را صرف فعالیت هایی می‌کنند که در آنها نقطه قوت دارند:

از خودتان بپرسید:

  • در طول یک روز کاری، چند درصد از زمان شما به انجام فعالیت هایی اختصاص می یابد که به شما واقعا انرژی می دهند و با انجام دادن آنها احساس قدرت و نیرومندی می کنید؟
  • چگونه می توان کاری کرد که هر روز زمان بیشتری را صرف پرورش استعداد ها و نقاط قوت خود کنید؟

 

پیشنهاد ما: مراحل گام به گام استعدادیابی و کشف نقاط قوت

1. شرکت در آزمون سنجش استعداد ها و نقاط قوت 

2. دریافت و مطالعه گزارش فردی و شناخت 5 زمینه استعدادی برتر خود از میان 34 زمینه شناخته شده

3. شرکت در دوره آموزشی استعدادیابی و کشف نقاط

4. برنامه ریزی هفتگی برای استفاده هر چه بیشتر از نقاط قوت و مدیریت نقاط ضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره کارگاهی کشف استعداد ها و نقاط قوت:

با شرکت در این دوره آموزشی افراد به شناخت کاملی از مهمترین استعداد های خود و تعریف و دسته بندی دقیق فعالیت هایی دست می یابند که با انجام آنها احساس قدرت و توانمندی می‌کنند (نقاط قوت). همچنین نسبت به نقاط ضعف خود شناخت پیدا می کنند و می آموزند که چگونه آنها را مدیریت نمایند.

 

 

خلاصه سرفصل های دوره:

چرا نقاط قوت مهم هستند؟ می آموزید که چرا تمرکز بر نقاط قوت و بکارگیری آن در هر روز، شما را به حداکثر بهره وری و لذت از کار می رساند

خرافه ها و واقعیت ها: بحث و تبادل نظر در خصوص چالش هایی که با بکار بستن رویکرد مبتنی بر نقاط قوت بوجود می آید و راهکارهای غلبه بر آنها

شناسایی و تعریف دقیق نقاط قوت: واکاوی چهار نشانه نقاط قوت و یادگیری فرآیندی جهت شناسایی نقاط قوت منحصر بفردتان و برقراری ارتباط آن با استعداد های شما

شناسایی و تعریف دقیق نقاط ضعف: واکاوی چهار نشانه نقاط ضعف و یادگیری فرآیندی جهت شناسایی نقاط ضعف و راهکارهای مدیریت آنها

بکار بردن نقاط قوت: آشنایی با مراحل پیاده سازی این رویکرد در هر روز و هر هفته از کار