رهبری Leadership

 

رهبر (Leader) چه کسی است؟

چنانچه سمت مدیریت را از شما بگیرند و دیگر قدرت سازمانی خاصی نداشته باشید؛ آیا کارکنان شما باز هم حاضرند در کنار شما بمانند و از شما داوطلبانه پیروی کنند؟

اگر جواب شما به این سوال بله است، بی گمان توانسته اید نقش رهبر را به خوبی ایفا کنید. در حقیقت نتیجه رهبری موفق داشتن پیروانی است که داوطلبانه از شما پیروی کنند. 

 

 

"رهبری عبارت است از تاثیر گذاری بر افراد برای اینکه با یکدیگر کار کنند و علی رغم موانع موجود به سمت اهداف مشترک حرکت نمایند و در نتیجه به خود و دیگران سود برسانند":

 

اما برای اینکه کارکنان داوطلبانه از شما پیروی کنند چه باید کرد؟ چه خصیصه ها یا رفتارهایی در رهبران موفق وجود دارد که می توانند بر اطرافیان خود تاثیر گذار باشند و آن ها را داوطلبانه به حرکت در آورند؟

در دوره آموزشی شایستگیهای رهبری (چالش رهبری) با نگرش‌ها، رویکردها و روش رهبران برجسته در هدایت کارکنان آشنا می‌شوید.

 

 

چالش رهبری:

The Leadership Challenge

هدف این دوره تقویت شایستگی‌های رهبری در کارکنان و مدیران است. ما بر این باوریم که افراد از هر سطح سازمانی که باشند، می‌توانند با کسب شایستگی‌ های رهبری (Leadership Competencies)، کارهای فوق العاده انجام دهند.

 

رهبری اقتضایی هرسی و بلانچارد:

Situational Leadership

هدف این دوره آشنا نمودن مدیران با سبکهای رهبری است. بر مبنای این مدل، برای دست یابی به حداکثر اثربخشی و تاثیر گذاری بر افراد، سبک رهبری باید با سطح مهارت ها و تعهد افراد همسو باشد. بنابراین سبک رهبری واحد، نمی‌تواند همه جا موثر و کارآمد باشد.