دوره آموزشی چالش رهبری - رهبری با شایستگی

 

مجموعه کارگاه‌های رهبری با شایستگی

 

دوره رهبری با شایستگی بر اساس مدل The Leadership Challenge یا چالش رهبری آقایان بَری پوزنر و جیمز کوزز (Barry Posner and James Kouzes) طراحی و با موفقیت در سازمان های بزرگ و متوسط ایرانی اجرا شده است. دوره اصلی شامل 10 کارگاه یک روزه و جمعا به مدت 80 ساعت می‌باشد که متناسب با نیازها و شرایط سازمان‌ها قابل بومی سازی است.

 

 

مهمترین سوالاتی که برنامه چالش رهبری به دنبال پاسخ گویی به آن است عبارتند از:​

 

همچنین با تکمیل پرسشنامه LPI (رفتارهای رهبران برجسته) قبل و بعد از دوره آموزشی و ارائه بازخورد در قالب گزارش، می‌توان از پیشرفت مدیران در بکارگیری آموزه‌های دوره مطمئن شد. این پرسشنامه همچنین می‌تواند به صورت ارزیابی 360 درجه اجرا شود.
 


 

 

 

 

تجربیات موفق اجرای این دوره در شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره‌ها با ما در تماس باشید: