چالش رهبری - شایستگی‌های رهبری

چالش رهبری

نتایج چشمگیر، با حضور رهبران برجسته بدست می‌آید. آنها از دل افراد، تیم‌ها و سازمان بهترین عملکرد را بیرون می‌کشند. نتیجه سرمایه گذاری برای توسعه مهارت‌های رهبری رشد شاخص‌های زیر است:

 

توسعه مهارت‌های رهبری کارکنان چه در سطوح مدیریتی و چه کارشناسی، ارزش سرمایه گذاری را دارد:

 • یک دلار سرمایه گذاری برای توسعه مهارت‌های رهبری بیش از دو برابر بازگشت سرمایه داشته است.
 • شرکت‌هایی که روی سرمایه‌های انسانی خود سرمایه گذاری می‌کنند، رشد سهامشان 5 برابر شرکت‌هایی است که توجه کمی به سرمایه‌های انسانی دارند.
 • رهبران برجسته سه برابر بیشتر از سایر همکاران خود، استعدادهای کارکنان را شکوفا می‌کنند و انرژی، تعهد و انگیزه آنان را افزایش می‌دهند.
 • توسعه مهارت‌های رهبری کارکنان فعلی، بسیار اثربخش تر از جذب رهبر از بیرون سازمان است. کارکان فعلی، سازمان را بهتر می‌شناسند و بهتر می‌دانند که چگونه می‌توان آن را هدایت نمود. جذب رهبر از بیرون سازمان بسیار سخت و پرهزینه است.

ادامه مطلب

چالش رهبری - شایستگی‌های رهبری

چالش رهبری The Leadership Challenge

چالش رهبری دوره ای متمایز برای کسب مهارت های رهبری است که بر اساس یکی از معتبرترین مدل های جهانی و با پشتوانه بیش از 35 سال تحقیق طراحی و از سال 1387 در ایرن با موفقیت اجرا شده است: 

 • 1567 مدير اجرايي در سطح بين المللی
 • 173 مدير ارشد منابع انسانی
 • 197 مدير اجرايی بخش خصوصی
 • 120 دانشجوی MBA
 • بیش از 1000 مصاحبه با کارکنان سازمان های مختلف
 • بیش از 45000 تحقیق تجربی

 

ادامه مطلب

چالش رهبری - شایستگی‌های رهبری

دوره آموزشی رهبری اقتضایی هرسی و بلانچارد

یکی از پر استفاده ترین مدل‌های رهبری در جهان؛ مدلی سریع و کاربردی برای همسو نمودن رفتارهای خود با نیازهای عملکردی کارکنان به منظور تاثیر گذاری حداکثر بر آنها:

 • کمک به توسعه و رشد سریع کارکنان
 • افزایش ماندگاری کارکنان با توجه به سطح انگیزه آنها
 • مناسب برای بهبود عملکرد مستمر کارکنان

 

ادامه مطلب