شایستگی‌های رهبری

رهبری Leadership

نتایج چشمگیر، با حضور رهبران برجسته بدست می‌آید. آنها از دل افراد، تیم‌ها و سازمان بهترین عملکرد را بیرون می‌کشند. نتیجه سرمایه گذاری برای توسعه مهارت‌های رهبری رشد شاخص‌های زیر است:

 

توسعه مهارت‌های رهبری کارکنان چه در سطوح مدیریتی و چه کارشناسی، ارزش سرمایه گذاری را دارد:

 • یک دلار سرمایه گذاری برای توسعه مهارت‌های رهبری بیش از دو برابر بازگشت سرمایه داشته است.
 • شرکت‌هایی که روی سرمایه‌های انسانی خود سرمایه گذاری می‌کنند، رشد سهامشان 5 برابر شرکت‌هایی است که توجه کمی به سرمایه‌های انسانی دارند.
 • رهبران برجسته سه برابر بیشتر از سایر همکاران خود، استعدادهای کارکنان را شکوفا می‌کنند و انرژی، تعهد و انگیزه آنان را افزایش می‌دهند.
 • توسعه مهارت‌های رهبری کارکنان فعلی، بسیار اثربخش تر از جذب رهبر از بیرون سازمان است. کارکان فعلی، سازمان را بهتر می‌شناسند و بهتر می‌دانند که چگونه می‌توان آن را هدایت نمود. جذب رهبر از بیرون سازمان بسیار سخت و پرهزینه است.

ادامه مطلب

شایستگی‌های رهبری

چالش رهبری The Leadership Challenge

چالش رهبری دوره ای متمایز برای کسب مهارت های رهبری است که بر اساس یکی از معتبرترین مدل های جهانی و با پشتوانه بیش از 35 سال تحقیق طراحی و از سال 1387 در ایرن با موفقیت اجرا شده است: 

 • 1567 مدير اجرايي در سطح بين المللی
 • 173 مدير ارشد منابع انسانی
 • 197 مدير اجرايی بخش خصوصی
 • 120 دانشجوی MBA
 • بیش از 1000 مصاحبه با کارکنان سازمان های مختلف
 • بیش از 45000 تحقیق تجربی

 

ادامه مطلب

شایستگی‌های رهبری

دوره آموزشی رهبری اقتضایی هرسی و بلانچارد

یکی از پر استفاده ترین مدل‌های رهبری در جهان؛ مدلی سریع و کاربردی برای همسو نمودن رفتارهای خود با نیازهای عملکردی کارکنان به منظور تاثیر گذاری حداکثر بر آنها:

 • کمک به توسعه و رشد سریع کارکنان
 • افزایش ماندگاری کارکنان با توجه به سطح انگیزه آنها
 • مناسب برای بهبود عملکرد مستمر کارکنان

 

ادامه مطلب