دوره کارگاهی مدیریت موثر کارکنان به کمک مدل DiSC:

 

این مدیران هستند که بیشترین تاثیر را بر ماندگاری کارکنان در سازمان دارند. نقاط قوت آنها می تواند منشا مزایای زیادی برای تیم باشد و نقاط ضعفشان می تواند باعث سردرگمی، آشفتگی و حتی فلج شدن کارها شود. با وجود چنین تاثیری، یکی از مسولیت های مدیران این است که نقاط قوت و ضعف رفتاری خود را بشناسند و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان خود را درک نمایند.

در این دوره مدیران خیلی ساده و کاربردی نسبت به نقاط قوت و ضعف خود آگاه می شوند. آنها می یابند که چگونه سبک مدیریتی آنها که نشات گرفته از تمایلات رفتاریشان است، بر کارکنان اثر می گذارد و چگونه توسط آنها تعبیر و تفسیر می شود.

یکی از توانایی های مدیران بزرگ، خواندن و درک تمایلات، نگرانی ها، مقاصد و مهارت های کارکنان است. آنها میدانند که اگر این نیازهای متفاوت نادیده گرفته شوند احتمال هدر رفتن انرژی، افتادن در مسیر پر چالش تعارض، سردرگمی و عدم موفقیت کارکنان بیشتر خواهد شد و آنها در نهایت تعلق و وفاداری خود نسبت به تیم، پروژه یا سازمان را از دست می دهند. بنابراین سبک مدیریتی خود را با نیازها و شرایط هر یک از کارکنان تطبیق می دهند. در این دوره مدیران می آموزند که چگونه نیازهای متفاوت کارکنان را به رسمیت بشناسند و از این طریق موانع عملکردی را کاهش یا برطرف نمایند.

 

 

 

 


 

 

 

زمان هایی وجود دارد که حتی بهترین کارکنان نیز از لحاظ عملکرد کند و بی بازده می شوند. اما مدیر قبل از اقدام به خروج آنها از این وضعیت، باید بتواند شرایط را تحلیل و به علل ناکامی فرد پی ببرد. گاهی کارکنان انگیزه ندارند و در نتیجه تعهدی نسبت به کار احساس نمی کنند. گاهی از کمبود مهارت یا دانش رنج می برند. این دوره به مدیران کمک می کند که شرایط و موقعیت کارکنان خود را به کمک مدل DiSC شناسایی کنند و سبک مدیریتی خود را برای کمک به آنها تغییر دهند. در این دوره ضمن آشنایی با استراتژی های زیربنایی جهت شناخت انگیزه و توانایی افراد، با رویکرد های اثربخش بهبود عملکرد کارکنان در موقعیت های متفاوت نیز آشنا می شوند.

 

 

خلاصه سرفصل های دوره:

  • شناخت مدل DiSC و سبک های رفتاری چهارگانه و ترجیحات شما
  • شناخت نقاط قوت رفتاری و اینکه اگر زیاد از حد استفاده شوند، چه تبعاتی به همراه خواهد داشت
  • شناخت رفتارهای خود وقتی در تعارض با کارکنان قرار می گیرید
  • آشنایی با نحوه تفسیر رفتاری ها توسط کارکنان
  • یادگیری روش شناسایی سبک رفتاری غالب دیگران
  • آشنایی با راهکارهای کسب تعهد و اعتماد کارکنان از طریق تمرکز بر اهداف و نگرانی های آنها
  • شناخت سبک مدیریتی خود بر اساس مدل رهبری اقتضایی (تمایل و توانایی انجام امور)
  • یادگیری روش تطبیق سبک مدیریتی با وضعیت اقتضایی کارکنان (تمایل و توانایی انجام امور)

 

فرم رزرو دوره آموزشی
نام و نام خانوادگی*:
نام دوره مورد نظر*:
تاریخ مورد نظر*:
تلفن یا موبایل*:
پست الکترونیکی*:
توضیحات:
 

نکته 1: وارد کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.

عضویت برای دریافت خبرنامه

ثبت نام برای آخرین اخبار