انواع گزارش های DiSC

1. گزارش اصلی - این گزارش سرفصل های زیر را شامل می شود:

 • معرفی دقیق نقاط قوت رفتاری
 • نمودار سیستم رفتاری
 • تشریح خصایص رفتاری با توجه به الگوی رفتاری فرد
 • عوامل انگیزشی
 • محیط مورد علاقه
 • مواردی که از آن اجتناب می کند
 • استراتژی های افزایش اثربخشی
 • عوامل ضد انگیزش
 • رفتار در شرایط تعارض و تنش
 • پیوستار تمایلات رفتاری
 • کار برگ بهبود عملکرد

 2. گزارش های تکمیلی - این گزارش ها بسته به نیاز سازمان یا فرد و به منظور ارائه اطلاعات تکمیلی و دقیق در حوزه های ارتباطات، مدیریت، بهبود محیط کار و حتی فروش موفق ارائه می شوند:

 

گزارش تکمیلی 1. استراتژی های لازم برای ایجاد رابطه ای موثر و مثبت: این گزارش نشان می دهد که چگونه می توان رابطه ای موثر و مستحکم و بر اساس اعتماد و احترام متقابل با جواب دهنده تست بر قرار کرد:

 • چگونه جوی مثبت برای رشد و تعالی فرد ایجاد کنیم
 • روش برقراری ارتباط با فرد مورد نظر چگونه است
 • چگونه از او تعریف و تمجید نماییم
 • چگونه چگونه به او بازخور ارائه دهیم و اختلاف نظر با او را به حداقل برسانیم
 • در شرایط تعارض چگونه با او برخورد نمایید
 • استراتژی های لازم برای اینکه فرد بتواند مسائل و مشکلات را بهتر حل کدام اند
 • استراتژی های لازم برای اینکه فرد بتواند به درستی تصمیم گیری نماید کدام اند
 • کاربرگ استراتژی های برقراری ارتباط مثبت و موثر

 

گزارش تکمیلی 2. ارتباط با دیگران و برداشت از محیط کار: این گزارش نشان می دهد که نحوه تعامل جواب دهنده تست با دیگران چگونه است و برداشت او از محیط پیرامونش چیست:

 • با دیگران چگونه ارتباط برقرار می کند
 • سبک تصمیم گیری او در محیط کار چیست
 • مشکلات و مسائل را چگونه حل می کند
 • مهارت مدیریت زمان او در چه سطحی قرار دارد
 • ظرفیت احساسی و عکس العمل های او در شرایط محیطی چگونه خواهد بود و چگونه بر استرس غلبه می کند

 

گزارش تکمیلی 3. استراتژی های لازم برای مدیریت اثر بخش فرد: این گزارش مشخص می کند که برای مدیریت موثر جواب دهنده تست چه راهکارها و اقداماتی باید انجام گیرد:

 • تمایل دارد چگونه با او ارتباط برقرار شود
 • چه اقدامات و واکنش هایی می تواند اثر مثبتی بر نیروی محرکه، انگیزه و اشتیاق او داشته باشد
 • از چه روش هایی می توان برای هدایت، رشد و مشاوره دادن به او استفاده کرد و او را در حل مسائل یاری داد
 • از چه روش هایی می توان مشکلات عملکردی او را اصلاح نمود
 • چگونه باید به او مسؤلیت واگذار کرد

 

گزارش تکمیلی 4. روش و سبک مدیریتی فرد: این گزارش سبک مدیریتی جواب دهنده تست را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نشان می دهد که اگر پست مدیریتی به او واگذار شود چگونه عمل خواهد کرد. (نقاط قوت و ضعف مدیریتی):

 • اگر او در مسند قدرت و اختیار سازمانی قرار گیرد با توجه به سبک رفتاری که دارد چه تمایلات و رفتارهایی خواهد داشت
 • روش ارتباطی و مهارت واگذاری مسؤلیت او چگونه خواهد بود
 • چگونه زیر دستان خود را هدایت و رهبری می کند
 • چگونه زیر دستان خود را رشد و توسعه می دهد
 • چگونه مسائل و مشکلات زیر دستان خود را حل می نماید
 • چگونه در دیگران انگیزه ایجاد می کند
 • چگونه زمان را مدیریت می کند
 • چگونه تصمیم می گیرد

 

گزارش تکمیلی 5. استراتژی های مدیریت فروش: چنانچه جواب دهنده تست از اعضای تیم فروش باشد، در این گزارش استراتژی های مدیریت او در تیم فروش ارائه می شود:

 • توسعه و رشد فرد در تیم فروش
 • انگیزه دادن به او در تیم فروش
 • سپاسگزای و قدردانی از او در تیم فروش
 • مربی گری و مشاوره دادن برای او در تیم فروش
 • ارتباط و تعامل با او در تیم فروش
 • حل مسائل و مشکلات او درحوزه فروش
 • تفویض اختیار و واگذاری مسؤلیت به او در تیم فروش 
 • تصمیم گیری او در تیم فروش
 • کاربرگ استراتژی های مدیریت فروش

 

گزارش تکمیلی 6. روش فروشندگی: این گزارش نشان می دهد که جواب دهنده تست در هر یک از مراحل هفت گانه فرآیند فروش چگونه رفتار خواهد کرد:

 • مرحله برنامه ریزی فروش
 • برقراری تماس های تلفنی اولیه
 • پرسش گری از مشتریان
 • ارائه و معرفی محصولات و خدمات
 • پاسخگویی به نیازها و نگرانی های مشتریان
 • خدمت رسانی به مشتری
 • جلب نظر و تعهد مشتریان و بستن فروش

 

عضویت برای دریافت خبرنامه

ثبت نام برای آخرین اخبار